ชื่อเครื่องดื่ม : เผือกนมสดปั่น

ตรา/ยี่ห้อ : -

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 18 ออนซ์

 • หวาน 19.29%
 • มัน 0.82%
 • เค็ม 36.96%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 18 ออนซ์
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 368 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 12 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 3 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 109 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 71 กรัม
 • โซเดียม 136 กรัม