ชื่อเครื่องดื่ม : เอสเปรสโซเย็น

ตรา/ยี่ห้อ : -

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 22 ออนซ์

 • หวาน 8.79%
 • มัน 2.09%
 • เค็ม 28.45%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 22 ออนซ์
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 239 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 20 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 5 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 44 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 21 กรัม
 • โซเดียม 68 กรัม