ชื่อเครื่องดื่ม : แคนตาลูปปั่น

ตรา/ยี่ห้อ : -

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 18 ออนซ์

 • หวาน 21.41%
 • มัน 0.52%
 • เค็ม 37.08%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 18 ออนซ์
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 383 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 8 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 123 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 82 กรัม
 • โซเดียม 142 กรัม