ชื่อเครื่องดื่ม : แตงไทยปั่น

ตรา/ยี่ห้อ : -

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 18 ออนซ์

 • หวาน 19.25%
 • มัน 1.15%
 • เค็ม 7.18%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 18 ออนซ์
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 348 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 16 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 4 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 145 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 67 กรัม
 • โซเดียม 25 กรัม