ชื่อเครื่องดื่ม : มอคค่าเย็น

ตรา/ยี่ห้อ : -

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 22 ออนซ์

 • หวาน 9.49%
 • มัน 1.58%
 • เค็ม 25.30%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 22 ออนซ์
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 253 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 16 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 4 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 48 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 24 กรัม
 • โซเดียม 64 กรัม