ชื่อเครื่องดื่ม : กลูต้า แม็กซ์

ตรา/ยี่ห้อ : บริงค์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 50 มิลลิลิตร

 • หวาน 3.33%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 0.00%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 50 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 30 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 7 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 1 กรัม
 • โซเดียม 0 กรัม