ชื่อเครื่องดื่ม : เห็ดสกัดเข้มข้น

ตรา/ยี่ห้อ : แบรนด์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 65 มิลลิลิตร

 • หวาน 0.00%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 200.00%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 65 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 15 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 1 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 0 กรัม
 • โซเดียม 30 กรัม