ชื่อเครื่องดื่ม : นมโค ยูเอชที รสจืด

ตรา/ยี่ห้อ : ไทย-เดนมาร์ค

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 250 มิลลิลิตร

 • หวาน 4.38%
 • มัน 6.25%
 • เค็ม 62.50%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 250 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 90 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 10 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 35 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 10 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม
 •  ใยอาหาร 2 กรัม
 •  น้ำตาล 7 กรัม
 • โซเดียม 100 กรัม