ชื่อเครื่องดื่ม : ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รสจืดไขมันต่ำ

ตรา/ยี่ห้อ : โฟร์โมสต์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 6.67%
 • มัน 5.83%
 • เค็ม 58.33%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 7 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 20 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 6 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 8 กรัม
 • โซเดียม 70 กรัม