ชื่อเครื่องดื่ม : นมอัลมอนด์ รสมัทฉะ

ตรา/ยี่ห้อ : บลูไดมอนด์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 11.67%
 • มัน 4.17%
 • เค็ม 133.33%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2.5 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 1 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 7 กรัม
 • โซเดียม 80 กรัม