ชื่อเครื่องดื่ม : น้ำหวานกลิ่นกลิ่นโซดา

ตรา/ยี่ห้อ : เอส

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 1000 มิลลิลิตร

 • หวาน 22.50%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 16.67%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 200 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 5 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 0 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 29 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 27 กรัม
 • โซเดียม 20 กรัม