ชื่อเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มเกลือแร่ กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่

ตรา/ยี่ห้อ : สปอนเซอร์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 250 มิลลิลิตร

 • หวาน 22.73%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 109.09%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 250 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 1 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 27 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 25 กรัม
 • โซเดียม 120 กรัม