ชื่อเครื่องดื่ม : กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม เอ็กซตร้า ริช

ตรา/ยี่ห้อ : เนสกาแฟ

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 17.50%
 • มัน 1.25%
 • เค็ม 137.50%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 5 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 1 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 5 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 1 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 16 กรัม
 •  ใยอาหาร 1 กรัม
 •  น้ำตาล 14 กรัม
 • โซเดียม 110 กรัม