ชื่อเครื่องดื่ม : กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ลาเต้

ตรา/ยี่ห้อ : เบอร์ดี้

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 15.83%
 • มัน 2.08%
 • เค็ม 112.50%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2.5 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 5 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 2 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 22 กรัม
 •  ใยอาหาร 1 กรัม
 •  น้ำตาล 19 กรัม
 • โซเดียม 135 กรัม