ชื่อเครื่องดื่ม : กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม โรบัสต้า

ตรา/ยี่ห้อ : เบอร์ดี้

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 15.00%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 316.67%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 1 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 14 กรัม
 •  ใยอาหาร 1 กรัม
 •  น้ำตาล 9 กรัม
 • โซเดียม 190 กรัม