ชื่อเครื่องดื่ม : น้ำนมถั่วเหลืองสูจร เจ

ตรา/ยี่ห้อ : ไวตามิลค์

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 250 มิลลิลิตร

 • หวาน 8.75%
 • มัน 4.38%
 • เค็ม 71.88%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 250 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 7 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 9 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 16 กรัม
 •  ใยอาหาร 1 กรัม
 •  น้ำตาล 14 กรัม
 • โซเดียม 115 กรัม