ชื่อเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มแอนลีน มอฟแม็กซ์ ผสมมอลต์สกัด

ตรา/ยี่ห้อ : แอนลีน

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 180 มิลลิลิตร

 • หวาน 13.33%
 • มัน 2.08%
 • เค็ม 62.50%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 180 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2.5 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 10 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 5 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 18 กรัม
 •  ใยอาหาร 1 กรัม
 •  น้ำตาล 16 กรัม
 • โซเดียม 75 กรัม