ชื่อเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มนมไขมันต่ำผสมโกจิเบอร์รี่

ตรา/ยี่ห้อ : ตราหมี

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 140 มิลลิลิตร

 • หวาน 10.00%
 • มัน 2.22%
 • เค็ม 83.33%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 140 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 15 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 5 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 3 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 9 กรัม
 • โซเดียม 75 กรัม