ชื่อเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มนมไขมันต่ำผสมชาขาว

ตรา/ยี่ห้อ : ตราหมี

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 140 มิลลิลิตร

 • หวาน 12.86%
 • มัน 2.86%
 • เค็ม 100.00%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 140 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 20 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 2 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 5 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 4 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 10 กรัม
 •  ใยอาหาร 0 กรัม
 •  น้ำตาล 9 กรัม
 • โซเดียม 70 กรัม