ชื่อเครื่องดื่ม : น้ำมะเขือเทศ 99 %

ตรา/ยี่ห้อ : ดอยคำ

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 200 มิลลิลิตร

 • หวาน 12.00%
 • มัน 0.00%
 • เค็ม 270.00%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 200 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 0 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 3 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 10 กรัม
 •  ใยอาหาร 2 กรัม
 •  น้ำตาล 6 กรัม
 • โซเดียม 135 กรัม