ชื่อเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มธัญญาหารน้ำนมข้าวกล้องงอก

ตรา/ยี่ห้อ : วี-พีท

ปริมาณเครื่องดื่มต่อบรรจุภัณฑ์ : 250 มิลลิลิตร

 • หวาน 8.33%
 • มัน 2.92%
 • เค็ม 95.83%

ข้อมูลโภชนาการ

 • ปริมาณหน่วยบริโภค : 250 มิลลิลิตร
 • จำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ : 1 ครั้ง
 • คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลลอรี
 • (พลังงานจากไขมัน 30 กิโลแคลลอรี)
 • ไขมันทั้งหมด 3.5 กรัม
 • โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม
 • โปรตีน 5 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
 •  ใยอาหาร 11 กรัม
 •  น้ำตาล 10 กรัม
 • โซเดียม 115 กรัม