DM Food Loei
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย

ค้นหาข้อมูลอาหารได้ที่นี่


ลาบหมู

พลังงาน 120.42 kcal

อ่อมบอน

พลังงาน 78.66 kcal

แกงขนุน

พลังงาน 83.36 kcal

ป่ามไข่

พลังงาน 83.03 kcal

ผัดหอยตาก

พลังงาน 194.15 kcal

เนื้อแดดเดียว

พลังงาน 124.88 kcal

บวดฟักทอง

พลังงาน 115.28 kcal

ข้าวปาด

พลังงาน 150.44 kcal

เนื้อต้ม (ต้มซี้น)

พลังงาน 138.94 kcal

ส้มตำ

พลังงาน 58.55 kcal

น้ำตกหมู

พลังงาน 163.37 kcal

ข้าวต้มมัด

พลังงาน 74.42 kcal

ตำถั่ว

พลังงาน 59.64 kcal

แกงหน่อไม้

พลังงาน 94.66 kcal

ต้มไก่บ้าน

พลังงาน 110.88 kcal

ซุปรวม

พลังงาน 209.45 kcal

ลาบไก่

พลังงาน 172.92 kcal

หมกหยวก

พลังงาน 72.8 kcal

แกงขี้เหล็ก

พลังงาน 153.55 kcal

หมกหน่อไม้

พลังงาน 147.06 kcal

หมกปลาช่อน

พลังงาน 141.01 kcal

อั่วหมู

พลังงาน 148.81 kcal

กล้วยบวชชี

พลังงาน 81.7 kcal

หวานแตงไทย

พลังงาน 95.03 kcal

ต้มถั่วแดง

พลังงาน 95.9 kcal

ข้าวต้มผัด

พลังงาน 98.19 kcal

ขนมหมก

พลังงาน 122.95 kcal

ข้าวต้มข้าวโพด

พลังงาน 63.28 kcal

ข้าวต้มหัวหงอก

พลังงาน 89.27 kcal