แอพพลิเคชั่นประเมินคุณค่าทางโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ในเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แอพพลิเคชั่นประเมินคุณค่าทางโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ในเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่ม (หวาน มัน เค็ม) ในเขตเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อใช้ในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในเครื่องดื่ม ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบถึง ความต้องการพลังงานจากเครื่องดื่ม และปริมาณเครื่องดื่มที่เหมาะสมในแต่ละวันได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก สามารถบันทึกข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อเปรียบเทียบและประเมินข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่ม ในแต่ละวันของตนเองได้

ค้นหาข้อมูลได้ที่นี่