DM Food Loei
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย

โปรแกรมประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
26-Nov-2018

อาการเจ็บป่วยของบางโรคอาจเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม วันนี้เรามีโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารมานำเสนอกันค่ะ

Read More

โปรแกรมคัดกรองภาวะโภชนาการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
26-Nov-2018

เนื่องด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งอาจมีสาเหตุจาการกับการรับประทานอาหาร ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยหรือบุคคลากรทางการแพทย์ ได้ทราบถึงที่มาของอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้เร็วขึ้น จึงขอแนะนำ "โปรแกรมคัดกรองภาวะโภชนาการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์"

Read More

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
26-Nov-2018

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มขึ้นของโรคนี้เราควรมาดูกันว่า โรคเยาหวานมีสาเหตุเกิดจากอะไร

Read More